Dziecko,


sto masek, sto ról zdolnego aktora. Inne wobec matki, inne wobec ojca, babki, dziadka, inne wobec surowego i łagodnego nauczyciela, inne w kuchni, wśród rówieśników, inne wobec bogatych i biednych, inne w codziennej i świątecznej odzieży.

Get Adobe Flash player

Najnowsza galeria

Galeria 2-3-4-latków

prace przedszkolakow

Galeria 5-latków

prace przedszkolakow2

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE W PRZEDSZKOLU

     1.Obowiązki w zakresie bezpieczeństwa podczas pobytu dziecka w przedszkolu

  • Nauczyciel odpowiada za zdrowie i życie powierzonych jego opiece dzieci, a w przypadku narażenia ich na niebezpieczeństwo poniesie za to pełną odpowiedzialność dyscyplinarną
  • Nauczyciel musi być obecny przy rozchodzeniu się dzieci do czasu, gdy wszystkie dzieci zostaną odebrane przez rodziców.
  • Nauczycielowi nie wolno podczas pracy z dziećmi ani na chwilę zostawić grupy samej. Gdy nauczyciel musi wyjść, np. do telefonu, toalety, grupą zajmuje się pomoc nauczyciela lub inny personel przedszkola. Nauczyciel musi umieć przewidzieć ewentualne skutki swojej nieobecności.
  • Nauczyciel musi skupić swoją uwagę na dzieciach- nie może zajmować się rozpraszającymi jego uwagę czynnościami, np. rozmową przez telefon komórkowy.

Czytaj więcej: Procedury bezpieczeństwa w przedszkolu

Dlaczego warto czytać dzieciom?

       Czytelnictwo jest jednym z bardzo ważnych źródeł oddziaływania na osobowość dzieci, młodzieży i dorosłych. W szczególności sprzyja  poznaniu świata, rozszerzaniu kręgu doświadczeń, rozwijaniu uczuć wyższych, kształtowaniu systemów wartości i postaw moralno-społecznych i estetycznych oraz wypełnianiu wolnego czasu. Jest więc - mimo rozwoju audiowizualnych środków masowego przekazu, nigdy nie wysychającym źródłem uczenia się przez całe życie. Czytanie książek i czasopism służy w dobie postępu naukowo-technicznego, coraz szerzej celom praktycznym, ułatwiając ludziom ich życie codzienne i sprzyjając ciągłemu doskonaleniu kwalifikacji zawodowych. Z tych względów wdrażanie dzieci do czytania staje się ważnym zadaniem dla wszystkich. 

Więcej możesz przeczytać pobierając poniższe załączniki

Attachments:
Download this file (Dlaczego warto czytać.doc)Dlaczego warto czytać.doc[ ]45 kB
Download this file (Dlaczego warto czytać.pdf)Dlaczego warto czytać.pdf[ ]303 kB