Dziecko,


sto masek, sto ról zdolnego aktora. Inne wobec matki, inne wobec ojca, babki, dziadka, inne wobec surowego i łagodnego nauczyciela, inne w kuchni, wśród rówieśników, inne wobec bogatych i biednych, inne w codziennej i świątecznej odzieży.

Get Adobe Flash player

Najnowsza galeria

Galeria 2-3-4-latków

prace przedszkolakow

Galeria 5-latków

prace przedszkolakow2

7.00-8.00 Schodzenie się dzieci – powitanie. Zabawa dowolna. Praca indywidualna w    małych grupach.
8.00 – 8.30  Zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe( rozwijające percepcję słuchową, wzrokową, grafomotorykę) . Rozmowy kierowane na tematy zgodnie  z zainteresowaniami dzieci.
8.30 – 9.00 Ćwiczenia poranne, zabawa ruchowa, przygotowanie do śniadania.
9.00 – 9.30 Śniadanie. Zajęcia higieniczno – samoobsługowe : mycie zębów.
9.30 – 11.30 Realizacja zadań edukacyjnych z uwzględnieniem stopnia trudności, dostosowany do indywidualnych możliwości dzieci i wieku. Spacery i wycieczki.
11.30 – 12.30 Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Pobyt na placu zabaw.
12.30 – 13.00 Przygotowanie do posiłku. Obiad.
13.00 – 14.00 Odpoczynek poobiedni. Słuchanie muzyki, spotkanie z literaturą dziecięcą.
14.00 – 15.00 Gry i zabawy ogólnorozwojowe, konkursy, zagadki. Pobyt na placu zabaw