Dziecko,


sto masek, sto ról zdolnego aktora. Inne wobec matki, inne wobec ojca, babki, dziadka, inne wobec surowego i łagodnego nauczyciela, inne w kuchni, wśród rówieśników, inne wobec bogatych i biednych, inne w codziennej i świątecznej odzieży.

Get Adobe Flash player

W celu przybliżenia  wychowankom właściwości papieru dzieci przeprowadziły wiele doświadczeń z różnymi rodzajami papieru. Zachęcone do zabawy wymieniały cechy poszczególnych kawałków (gładki, szeleści,  daje się składać, pomarszczony, miękki itp.). Sprawdzały także, jak zachowują się kawałki w kontakcie z wodą, upuszczały i obserwowały spadający celofan (lekki), składały papier w harmonijkę (imitacja wachlarza), machały gazetą (szum) i zgniatały ją (piłka). By rozwinąć czynności badawcze dzieci odpowiadały na pytania: „Co jeszcze można zrobić z kawałków papieru?”. 

Dużo radości dostarczyła przedszkolakom zabawa w sklep, w którym zgromadziliśmy dużo zabawek i maskotek do sprzedaży. Nie zabrakło także wagi i kasy dla ekspedientki. Dzieci pamiętały o stosowaniu zwrotów grzecznościowych i cierpliwie oczekiwały na swoją kolej. Wszystkie aktywnie uczestniczyły w zabawie i chętnie podejmowały różne role. 

Ogromne zainteresowanie wzbudziła zabawa badawcza, podczas której dzieci sprawdzały zachowanie się różnych przedmiotów w wodzie. Były próby przewidywania odpowiedzi na postawione pytanie: Co pływa, a co tonie?Po przeprowadzeniu eksperymentów, dzieci starały się wyjaśnić, co wpływa na taki stan rzeczy.